Ajánlásokat nem teljesítő vállalkozások

Zala Megyei Békéltető Testület ajánlás jellegű határozatait nem teljesítő vállalkozások listája

2021. év

XMX Media Sytem  Kft. - 7251 Kapospula, Jókai M. u. 1.

A Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztó részére 14.900,-Ft-ot. BT-H/2021/016.

 E.ON Ügyfélszolgálati Kft. - 7602 Pécs, Pf. 197.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a hivatkozott jogszabályok alapján vizsgálja felül korábbi álláspontját és annak eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket. BT-H/2021/023

 

Zala Megyei Békéltető Testület ajánlás jellegű határozatait nem teljesítő vállalkozások listája

2020. év

Doktor Natur Kft. - 1162 Budapest, Szent Korona u. 208.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza 116. 625,- Ft-ot (azaz egyszáztizenhatezer hatszázhuszonöt Ft-ot) a Fogyasztó részére. BT-H/2020/015.

Nyer-Nyer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 1084 Budapest, Baross u. 103. fszt.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja a Nyer-Nyer Kft-nek, mint vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fogyasztó elállási nyilatkozatát vegye tudomásul, és ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a Fogyasztó részére a Fogyasztó által megvásárolt, 1 db XG 10 Roller megnevezésű termék vételárát, 215.000,- Ft azaz kettőszáz-tizenötezer forint összegben. BT-H/2020/050.

Szinga Sport Kft. - 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.

A Békéltető Testület felkéri a Vállalkozást, hogy a vita tárgyát képező cipőt a jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül cserélje ki, ennek lehetetlensége esetén a vételárat fizesse vissza a Fogyasztónak. BT-H/2020/061.

Leier Hungária Kft. - 9024 Győr, Baross G. út 42.

A Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül vizsgálja felül az ügyben a fogyasztó felé tett ajánlatát és a fogyasztói igényének megfelelő egyezségi ajánlatáról haladéktalanul értesítse a fogyasztót. BT-H/2020/063.

Fém Ker. 2000 Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 7.

A Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül végezze el a zalaegerszegi lakásban fennálló hibák javítását az azokra vonatkozó jótállás keretében. BT-H/2020/064.

Extreme Digital Zrt. - 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. XC.ép.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja az Extreme Digital Zrt. Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fogyasztó által 2020.05.01. napján vásárolt Whirlpool ARG 451/A+ beépíthető hűtőszekrényt javítsa meg, amennyiben erre nincs lehetőség a sérült cserélje ki, ennek hiányában a vételárát a Fogyasztó részére fizesse vissza. BT-H/2020/085.

E-ON Ügyfélszolgálati Kft. – 7602 Pécs, Pf. 197.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a vitás ügyben a jelen ajánlás  kézhezvételétől számított 15 napon belül az idézett jogszabályoknak megfelelően járjon el és tegye meg a szükséges intézkedéseket. BT-H/2020/135.

Czibi Dávid E.V. - 1151 Budapest, Pozsony utca 7/B.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a Fogyasztó által visszaküldött termék átvételétől számított 14 napon belül fizesse vissza annak 10.990,-Ft vételárát a Fogyasztó részére. BT-H/2020/156.

Water Fun Kft. - 1151 Budapest, Visonta utca 1.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy 2020. december 31. napjáig afogyasztó által vásárolt Tiffany masszázskádat a saját költségén, a jótállás keretein belül javítsa ki. BT-H/2020/160.

EMA.HU Kft. - 8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 72.

A Békéltető Testület felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget jogszabályban foglalt kötelezettségének és a Fogyasztó panaszát az ott rögzítetteknek megfelelően vizsgálja ki, majd a vizsgálat eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket. BT-H/2020/162.

Horváth Jenő - 8900 Zalaegerszeg Kossuth L.u.32.

Az Zala Megyei Békéltető Testület a felek között a meghallgatás során létrejött alábbi  egyezséget     jóváhagyja : Az egyezség értelmében a felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztók részére a vállalkozás 20 napon belül utalványt küld, mely alapján jogosultak a fogyasztók arra, hogy a vállalkozás 2 éven belül - a koronavírus járványra tekintettel, a járványügyi szabályok adta keretek között - 20 db családi fényképet készít. BT-H/2020/153.

ModKonsole Kft. - 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint 5.

A Testület ajánlja a vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a fogyasztó által megadott bankszámlára a fogyasztó által vásárolt ás 2020 november 25. napján a vállalkozás részére visszaküldött Kinect Sensor, Kontroller, HDD 250 GB tárhely és XBOX 360 Slim elnevezésű termékek teljes vételára és a termékek átvételekor ugyancsak megfizetett szállítási díj összegét, azaz 62.000 Ft-ot. BT-H/2020/168.

 Tool City Kft. 2335 Taksony, Solt u. 17.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a vita tárgyát képező terméket a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa meg, vagy cserélje ki, vagy ennek lehetetlensége esetén a vételárat fizesse vissza. BT-H/2020/172.

 TradexCon Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a vita tárgyát képező terméket - amennyiben a Fogyasztó a javítást, vagy a cserét elfogadja, javítsa meg, vagy cserélje ki - amennyiben nem úgy fizesse vissza a vételárat részére. BT-H/2020/175.

 

 Zala Megyei Békéltető Testület ajánlás jellegű határozatait nem teljesítő vállalkozások listája

2019. év

Orangenet Marketing Kft. - 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 29/A. üzlet 1.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a fogyasztó által kifogásolt terméket javítsa ki, illetve cserélje ki, ha a terméket nem lehet kijavítani jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül        BT-H/2019/001.

Tools Gold Power Kft. - 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 11. A lh. 4/18.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fogyasztó által vásárolt Haina H-6351 típusú Kutyanyíró készüléket saját költségén szállíttassa el a Fogyasztó címéről szakszervízbe, ahol a hiba okának megállapítását követően a hibás alkatrészt javítsa/javíttassa ki vagy ha ez nem lehetséges, cserélje ki/cseréltesse ki, és Fogyasztó részére saját költségén az elszállítástól számított 30 napon belül szállítsa vissza a kijavított vagy kicserélt terméket. Amennyiben sem javításra, sem cserére nincs mód, vagy a Vállalkozás nem vállalja, úgy az elszállítástól számított 30 napon belül fizesse vissza a Fogyasztó részére a termék vételárát, 13.165,-Ft-ot. BT-H/2019/008.

Extreme Digital Zrt. - 1033 Budapest, Szentendrei u. 89-95.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a Fogyasztó által vásárolt, „Extol Premium szerszámosláda” megnevezésű terméket jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül cserélje ki díjmentesen, vagy amennyiben erre lehetőséget nem lát, úgy a termék vételárát a Fogyasztó részére fizesse vissza, 6.490,-Ft összegben. BT-H/2019/015.

Extreme Digital Zrt. - 1033 Budapest, Szentendrei u. 89-95.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül a Fogyasztó által vásárolt, Candy típusú szárítógép ékszíját, dobját és készülékházát, vagy amennyiben ezáltal a hiba szakszerűen nem orvosolható, úgy a Fogyasztó által vásárolt terméket díjmentesen cserélje ki, vagy amennyiben erre lehetőséget nem lát, úgy a termék vételárát ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a Fogyasztó részére, 109.990,-Ft összegben. BT-H/2019/018.

Vöröskő Kft. - 8200 Veszprém, Pápai u. 36.

A Békéltető Testület felkéri a Vállalkozást, hogy a Fogyasztó igényének megfelelően tegyen eleget tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének. BT-H/2019/020.

Zalaispa Zrt. - 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.

A Békéltető Testület a Fogyasztó kérelmének helyt ad, és felkéri a Vállalkozást, hogy 2018 évre visszamenőlegesen, 2019 évre vonatkozóan pedig a csatolt igazolások függvényében az ÁSZF 6.10. pontja alapján biztosítsa a Fogyasztó részére az időszakos díjfizetőkre vonatkozó kedvezményt. BT-H/2019/028.

Koderoll Kft. - 7300 Komló, Dugovics u. 1.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a jogszabálynak megfelelően vizsgálja ki a Fogyasztó panaszát, és annak eredményétől függően tegyen eleget jótállási kötelezettségének. BT-H/2019/029.

Róka 69 Kft. - Kapospula, Jókai utca 1.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a fogyasztónak fizessen vissza 6.000 Ft-ot ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül. BT-H/2019/044.

Holiday Club Füred Kft., - 8230 Balatonfüred, Táncsics u. 18.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően tegyen eleget szerződés megszüntetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. BT-H/2019/060.

Karosinpex Kft. - 8800 Nagykanizsa Vadrózsa u. 2.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a BATZ Hungary Kft. Interneten fellelhető általános szerződési feltételire tekintettel, mely szerint „A talpra külön vizsgálat nélkül 2 év termékszavatosságot vállalunk talptörés esetén” vizsgálja felül  ismételten az álláspontját a Fogyasztó által a Vállalkozástól vásárolt a panasz tárgyát képező Batz típusú lábbeli vonatkozásában. BT-H/2019/064.

 

Féth Tímea ev. - 1041 Budapest Deák F.u. 71.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a jelen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vizsgálja felül a felek között kötött megbízási szerződésének tartalmát és a hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét, illetve ezt követően Fogyasztó igényét. BT-H/2019/067.

 

Go Solutions Group Kft. - 1054 Budapest Kálmán Imre u. 1.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően járjon el jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül. BT-H/2019/071.

 

Zalavíz Zrt. - 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.079/2018/5. szám alatti ítéletének figyelembe vételével az álláspontját vizsgálja felül, és arról a mai naptól számított 30 napon belül a Fogyasztót és a Békéltető Testületet értesítse. BT-H/2019/076.

 

Eastern Hard Times Kft. - 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 7.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a Fogyasztó által vásárolt termék vételárát a Fogyasztó részére fizesse vissza, 26.300,-Ft összegben, legkésőbb jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül. BT-H/2019/081.

Jázmin és Társa 2008 Kft. - 8800 Nagykanizsa, Zemplén u. 7/A.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt kivitelezési munkát végezze el a jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül. BT-H/2019/097.

DIY Online Kft. - 2030 Érd Velencei u. 33.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a fizesse vissza a Fogyasztó részére az általa vásárolt Krokodil Emelő vételárát 24.499 Ft-t. BT-H/2019/111.

Árnyaserdő Szolgáltató Bt. - 8799 Pakod, Fő utca 7.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a fogyasztó minőségi kifogásáról vegyen fel jegyzőkönyvet és vizsgálja felül a fogyasztó minőségi kifogását a jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül. BT-H/2019/131.

X6M Car Trading Kft. - 1151 Budapest, Szántóföld út 3.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa a Fogyasztó kérelmének helyt ad, és felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a vita tárgyát képező gépjármű hibát javítsa meg, vagy cserélje ki a hibás alkatrészt, ennek lehetetlensége esetén a vételárat és a jogszabály szerinti igazolt költségeket fizesse vissza a Fogyasztó részére.BT-H/2019/143.

Nzeek Kt. - 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa a Fogyasztó kérelmének helyt ad és felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a vita tárgyát képező termék vételárát a Fogyasztó részére. BT-H/2019/144.

Spirit Autó Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1.

A Békéltető Testület a Fogyasztó kérelmének helyt ad, és felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a vita tárgyát képező gépkocsit javítsa meg, a hiba okát vizsgálja felül és hibamentességét igazolja, amennyiben nem tudja kijavítani cserélje ki, ennek lehetetlensége esetén a vételárát fizesse vissza a Fogyasztó részére. BT-H/2019/145.

Bortanfolyam.com Bt. – 1188 Budapest, Rózsakvarc utca 25. A.ép.

A Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a fizesse vissza a fogyasztónak a képzési költségeket tekintettel arra, hogy a meghirdetett képzésen a fogyasztó nem tudott részt venni(több alkalommal lemondta a vállalkozás a meghirdetett képzéseket) jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül.               BT-H/2019/166.

Zamárdi Parkolási Kft. - 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

A Békéltető Testület felkéri a Vállalkozást, hogy együttműködési kötelezettsége körében a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül bocsássa a Fogyasztó rendelkezésére a Fogyasztó beadványában megjelölt bizonyítékokat. BT-H/2019/181.

Vöröskő Kft. - 8200 Veszprém, Pápai út 36.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül vizsgálja felül korábbi döntését. BT-H/2019/182.

DA NDiana-Ker Trade Kft. - 1085 Budapest, József krt. 69. fszt.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a vita tárgyát képező gépjármű számlákkal igazolt javítási költségét a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a Fogyasztó részére. BT-H/2019/191.

Vöröskő Kft. - 8200 Veszprém, Pápai út 36.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a vita tárgyát képező készülék vételárát a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza. BT-H/2019/199.

2020. év

Doktor Natur Kft. - 1162 Budapest, Szent Korona u. 208.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza 116. 625,- Ft-ot (azaz egyszáztizenhatezer hatszázhuszonöt Ft-ot) a Fogyasztó részére. BT-H/2020/015.

Nyer-Nyer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 1084 Budapest, Baross u. 103. fszt.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja a Nyer-Nyer Kft-nek, mint vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fogyasztó elállási nyilatkozatát vegye tudomásul, és ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a Fogyasztó részére a Fogyasztó által megvásárolt, 1 db XG 10 Roller megnevezésű termék vételárát, 215.000,- Ft azaz kettőszáz-tizenötezer forint összegben. BT-H/2020/050.

Szinga Sport Kft. - 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.

A Békéltető Testület felkéri a Vállalkozást, hogy a vita tárgyát képező cipőt a jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül cserélje ki, ennek lehetetlensége esetén a vételárat fizesse vissza a Fogyasztónak. BT-H/2020/061.

Leier Hungária Kft. - 9024 Győr, Baross G. út 42.

A Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül vizsgálja felül az ügyben a fogyasztó felé tett ajánlatát és a fogyasztói igényének megfelelő egyezségi ajánlatáról haladéktalanul értesítse a fogyasztót. BT-H/2020/063.

Fém Ker. 2000 Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 7.

A Testület ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül végezze el a zalaegerszegi lakásban fennálló hibák javítását az azokra vonatkozó jótállás keretében. BT-H/2020/064.

Extreme Digital Zrt. - 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. XC.ép.

A Zala Megyei Békéltető Testület ajánlja az Extreme Digital Zrt. Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fogyasztó által 2020.05.01. napján vásárolt Whirlpool ARG 451/A+ beépíthető hűtőszekrényt javítsa meg, amennyiben erre nincs lehetőség a sérült cserélje ki, ennek hiányában a vételárát a Fogyasztó részére fizesse vissza. BT-H/2020/085.

E-ON Ügyfélszolgálati Kft. – 7602 Pécs, Pf. 197.

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felkéri a Vállalkozást, hogy a vitás ügyben a jelen ajánlás  kézhezvételétől számított 15 napon belül az idézett jogszabályoknak megfelelően járjon el és tegye meg a szükséges intézkedéseket. BT-H/2020/135.